Dr.Vəli Behbudov

Təhsil

2004-2010 Azərbaycan Tibb Universiteti Azərbaycan, Bakı
2013 – 2015 Anara Hacettepe Universiteti – Çoçuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı, Çoçuk Kardioloji bilim dalı.

Haqqında

Təlimlər

2013-2015 İnvaziv və Non invaziv uşaq kardiologiyası , Hacettepe Universiteti Tip Fakultesi Türkiyə, Ankara
2015 Fötal Ekokardiyografi Kursu ve Sol Ventrikül ve Aorta Patolojileri Türkiyə, Ankara
2015 14. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Türkiyə, Pamukkale/Denizli
2015 Baku Heart Days 4th İnternational Congress Azərbaycan, Bakı
2014 The European Board for Accreditation in Cardiology, Acıbadem University Türkiyə, İstanbul
2014 Radyasyon Güvenliği Eğitimi Türkiyə, Ankara
2014 Çocuklarda Genetik Aritmiler Kursu Türkiyə, Ankara
2014 Pediatric and Congenital Rhythm Congress Türkiyə, İstanbul
2014 Pediatric and Congenital İnterventional Cardiology Symposium Türkiyə, İstanbul
2014 13. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi Türkiyə, Diyarbakır
2013 Konjenital ve Pediatrik İnvaziv Kardioloji Sempozyumu Osmangazi University Türkiyə, Eskişehir
2013 Pulmoner Arteryel Hipertansiyonda Değişimi Anlamak Türkiyə, Ankara
2013 Anadangəlmə Ürək Qüsurlarına Müasir Baxış Azərbaycan, Bakı
2012 Baku Heart Days 3rd İnternational Congress Azərbaycan, Bakı
2012 AKC, TDKB Beynəlxalq Konfransı Azərbaycan, Bakı
2012 World Heart Day Azərbaycan, Bakı
2011 2nd Baku Heart Days Azərbaycan, Bakı
2010 Bakı Ürək Günləri AUDCC Azərbaycan, Bakı

Üzvlük

Azərbaycan Ürək-Damar Cərrahiyəsi Cəmiyyəti
Türk Pediatrik Kardioloji və Kalp Cərrahisi Derneği
Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)

Elmi iş və Məqalələr

Adı: Incidence of Congenital Cardiac Disease, detected by Fetal Echocardiography, in Azerbaijan Experience of three centers during a thirty month period Müəllif(lər): Petropoulos Α, Xudiyeva A, Valiyeva Q, Behbudov V, MaharramovaT, Mustafayeva A, Ismayilova M, Poster Presentation at the 49th Annual Nəşr: Conference of AEPC, Prague Czech Republic,20-23 May 2015

Adı: Cryoablation Versus Radiofrequency Ablation Of Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia İn Children, A Randomized Clinical Study
Müəllif(lər): Karagöz T, Aykan HH, Duman D, Gümüstas M, Behbudov V, Özer S.
Nəşr: Poster presentation in International Congress of Pedyrythm 6 held in İstanbul, 2014

Adı: Efficacy And Safety Of Cryoablation Of Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia İn Children
Müəllif(lər): Karagöz T, Aykan HH, Behbudov V, Ertugrul İ, Yıldırım I, Özer S.
Nəşr: Poster presentation in International Congress of Pedyrythm 6 held in İstanbul, 2014.

Adı: Duktal Spazm Nedeniyle Transkatater Kapatılmayan PDA Olgusu
Müəllif(lər): V Behbudov , Kutay S,H.H. Aykan, T Karagöz
Nəşr: Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1

Adı: Çocuklarda AVNRT Tedavisinde Modifiye CRYOABLASYON Tekniğinin Etkinliğinin ve Rekürrens Oranlarının RFA ile Karşılaştırılması
Müəllif(lər): T Karagöz, H H Aykan, D Duman, M Gümüştaş, K Sel, V Behbudov, S Özer.
Nəşr: Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1

Adı: Kardiyak Kist Hidatik
Müəllif(lər): M Gümüştaş. D Duman, V Behbudov, K Sel, D Alehan, S Özkutlu.
Nəşr: Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1

Adı: İntravasküler- Kardiyak Yabancı Cismlerrin Transkatater Yöntemle Çıkarılması
Müəllif(lər): D Duman, H H Aykan, T Karagöz, V Behbudov , K Sel, M Gümüştaş, E Aypar, S Özkutlu.
Nəşr: Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1

Adı: Çocuklarda Transkatater Patent Foramen Ovale Kapatılması Deneyımleri
Müəllif(lər): K Sel, H H Aykan, T Karagöz, D Alehan, E Aypar, V Behbudov, M Gümüştaş, D Duman, S Özer, S Özkutlu.
Nəşr: Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1

Adı: Sol Pulmoner Artere Bası Yapan Bronkojenik Kist ve Parsiyel Anormal Venoz Dönüş
Müəllif(lər): D Duman, M Gümüştaş, H H Aykan, K Sel, V Behbudov, E Aypar, S Özkutlu.
Nəşr: Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1

Adı: Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Hipertrofik KardiyomiyopatiGelişen Osteopetrozisli olgu sunumu
Müəllif(lər): D Duman, E Aypar, H H Aykan, V Behbudov, K Sel, M Gümüştaş.
Nəşr: Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1

Adı: Sağ Ventrikül İçine Prolapsus Gösteren Belirgin CHİARİ NETWORK
Müəllif(lər): D Duman, E Aypar, M Gümüştaş, V Behbudov, K Sel, H H Aykan, S Özkutlu.
Nəşr: Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1

Adı: Doğumsal Kuadrikuspit Aort Kapağı
Müəllif(lər): M Gümüştaş, V Behbudov, H H Aykan, E Aypar, S Özkutlu.
Nəşr: Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1

Adı: Çocuklarda Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardide Kriyoablasyonun Etkinlik ve Güvünirliği
Müəllif(lər): Karagöz T, Aykan HH, Behbudov V, Ertugrul İ, Yıldırım I, Özer S.
Nəşr: Pediatric Heart Journal Vol:2 No:1