Uzm. Dr. Şahin Novruzlu

Uzm. Dr. Şahin Novruzlu
Təhsil

2003-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində müalicə profilaktika fakültəsində təhsil almışdır.
2010-2014 illərdəTürkiyə Cümhuriyyətinin Gazi Universiteti Xəstəxanasının Göz Xəstəlikləri bölümündə uzmanlıq ixtisaslaşması keçmişdir.

Haqqında

Dr. Şahin Novruzlu – Oftalmoloq.

Bir çox konfrans və kurslarda iştirakçı və məruzəçi olaraq iştirak edib.

Türkiyə Oftalmologiya Cəmiyətinin 5-9 Noyabr 2014-cü il tarixlərində keçirilən 48-ci Beynəlxalq konfransında etdiyi məruzə ilə “ En İyi Araştırma 3.lük ödülü” mükafatına layiq görülüb.

”Korneal Epitel Bütünlüğü Bozulmadan RiboflavinStromaya Geçebilirmi ? Tavşanlarda Ultra Performans Sıvı Kromatografisi ile İyontoforez Çalışması” adlı elmi məruzəsi minə yaxın məruzə arasından öz aktuallığı və tibbi yenilikləri ilə fərqlənərək mükafata layiq görülüb.

Fəaliyyət sahələri.

Diabetik retinopatiyanın müalicəsi.
Qlaukomanın (Qara su) müalicəsi.
Üveitlərin diaqnostikası və müalicəsi.
Yaşa Bağlı Makula Degenerasiyasının müalicəsi.
Torlu qişanın vaskulyar və digər xəstəlikləri. (arteriya və vena trombozuvə.s)
Tiroid Oftalmopatiyası.
Gözün infeksiyon xəstəliklərinin müalicəsi. (konyuktivit, keratit və.s)
Keratokonuslarda sərt və yumşaq kontakt linzalar ilə korreksiya.
Buynuz qişa xəstəlikləri.
Lazer proseduraları (Argon, Yag, Diod).
Uşaq və yetişkinlərdə refraksiya.
Quru göz və digər oküler yüzey xəstəlikləri.

Əməliyatlar:
Kataraktın Fakoemulsifikasyon ilə Ekstraksiyası
Vitrektomiya (göz içi qanamalar, torlu qişanın ayrılması)
Eynəkdən qurtulmaq üçün refraktif qüsurlarınexcimer lazer ile düzəldilməsi
Qlaukoma (Non-filtran, Filtrasyon və Şant əməliyatları)
Göz qapağı xəstəlikləri (ektropiyon, entropiyon, ptoz, qapaq şişləri, xalazionvə.s)
Gözyaşı kanalı tıxanıqlıqları
Cross-linking (kerato konus və buynuz qişanın digər ektaziyaları)
Yenidoğan (Prematüre) retinopatiyasında lazer fotokoaqulasiya
Çəpgözlük (anadangəlmə və ikincili)
İkincili intraokuler linza implantasiyası
Travmalar sonrası rekonstruksiya
Evisseresiyavəenukleasiya (hərəkət liprotezilə)

Sözlü Məruzə:
-Novruzlu Ş, Bilgihan K, Yüksel E. Kliniğimize Başvuran Erişkin Yaş Grubu Keratokonus Olgularında Progresyon. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013.
– Dişli G, Bilgihan K, Yüksel E, Novruzlu Ş. İleri evre keratokonuslu olgularda korneal ve semiskleral sert gaz geçirgen kontakt lenslerin yüksek sıralı aberasyonlar üzerine etkileri. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013.
Novruzlu Ş, Türkcü Ü, Kıvrak İ, Kıvrak Ş, Yüksel E, Deniz G,Bilgihan A,Bilgihan K. Kornealepitel bütünlüğü bozulmadan RiboflavinStromaya geçebilir mi? Tavşanlarda ultra performans sıvı Kromatografisi ile İyontoforez çalışması. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 2014.

Poster:
– Novruzlu Ş, Hasanreisoğlu M, Özdek Ş, Gürelik G, Hasanreisoğlu B.Oküler Toksoplazmozise Bağlı Zon 1 Retinokoroiditli Olgularda Klinik Özellikler.Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013.
– Hondur AM, Novruzlu Ş, Aydın B, Gürelik G. BilateralBenignİdiopatikHemorajikRetinopati. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013.
 – Bilgihan K, Yüksel E, Novruzlu Ş, Yüksel N, Köksal M. Dirençli Kuru Gözü Olan Bir Olguda Semi-SkleralKontakt Lens (Rose K2 XL™) Tedavisi.Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013.
– Yüksel E, Yüksel E, Novruzlu Ş, Bilgihan K. Hızlandırılmış Transepitelyal Cross-Linking tedavisinde epitel bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 2013.
Mammadova N, Atalay T, Novruzlu Ş, Hepşen İ, Aktaş Z. FakomatozisPigmentovaskularis ile Birlikte Gelişimsel Glokomlu Bir Olgu.Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 2014.
Dilekmen N, Novruzlu Ş, Özmen C, Aydın B, Yüksel E, Atalay T. AnhidrozisliKonjenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu (CIPA) Olgusunda NörotrofikKeratit. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 2014.

Samaje Perine Jersey