Uzm. Dr. Allahverdi Musayev

Uzm. Dr. Allahverdi Musayev
Təhsil

1996-2002-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Pediatriya fakültəsini bitirmişdir. 2001-2002-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin bazası olan Kliniki Tibbi Mərkəzdə Uşaq Cərrayiyyəsi şöbəsində subordinatura və internatura keçmişdir.
2002-ci ildə Turkiyənin İzmir şəhərində Ege Universiteti Tibb fakültəsi Uşaq Cərrahiyyəsi üzrə Uzmanlıq təhsilinə başlamışdır.
2008-ci il 22 Oktyabrda Fərqlənmə diplomu ilə Uşaq Cərrahı (Yenidoğmuşların Cərrayiyyəsi 2 il – Uşaq Uralogiyası 2 il – Uşaq Torakal Cərrahiyyəsi 2 il ) Uzmanı adını almışdır.

Haqqında

Uzm. Dr. Allahverdi Musayev – Uşaq cərrahı

30 Noyabr 2008- 18 Noyabr 2010-cu ildən Kübrə Fərəcova adına ETPİ Uşaq Cərrahiyyəsi və Yenidoğulmuşların cərrahəyyəsi Elmi Bölməsinin rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. 2010-2011-ci illərdə Kübrə Fərəcova adına ETPİ Uşaq cərrahiyyəsi şöbəsində uşaq cərrahı işləmiş, daha sonra Baku Medikal Park klinikasında uşaq cərrahı işləmişdir.
Hal-hazırda 1 saylı Klinik Tibbi Mərkəzdə Uşaq Cərrahiyyəsi şöbəsində çalışır.

İştirak etdiyi konqres və kurslar.

2003-cü il 12 Sentyabr Vezikouretral Reflüks Workshop (4 gün).
2003-cü il 1 Dekabr Hipospadia kursu – İzmir. (7 gün)
2003-cü il 19 Dekabr Enürezis ve İnkontinans kursu -İzmir. (5 gün)
2006-cı il 24 Oktyabr GATA”da Varikosel və Enməmiş Testis (Kriptorxizm) – Ankara (4 gün).
2006-cı il 5 Oktyabr 24-cü Beynəlxalq Uşaq Cərrayiyyəsi Konqresi-Adana (4 gün).
2007-ci il 9 Noyabr 9-cu Beynəlxalq Uşaq Ürolojisi Konqresi- Antalya (4 gün).
2007-ci il 22 Sentyabr Genitoüriner Cərrahiyyə kursu- Çeşmə (3 gün).
2007-ci il 8 Noyabr Uşaq Urologiyası kursu -Antalya (3 gün).
2007-ci il 24 Sentyabr 25-ci Beynəlxalq Uşaq Cərrahiyyəsi Konqresi-Çeşmə (4 gün).
2008-ci il 16 İyul 26-cı Beynəlxalq Uşaq Cərrahiyyəsi Konqresi-İstanbul (4 gün).
2008-ci il 18 İyul 9-cu European Congress of Peadiatric Surgery.
2008-ci il 16 İyul Paediatric Endoscopic Surgery Basic Workshop.
2008-ci il 17 İyul Paediatric Endoskopic girişimlər kursu.
2009-cu il 4 Oktyabr 1-ci Avrasya uşaq cərrahiyyəsi konqresi (Türkiyə\ Elazili).
27 İyul-29 İyul 1-ci Minimal invaziv Cərrahiyyə konqresi (Azərbaycan).
2010-cu il 11-13 Avqust I. Respiratuar Ağciyər konfransı (Azərbaycan)
2010-cu il 16-19 Sentyabr Türk Dünyası Pediatrlar 10. Konqresi (Qazaxıstan).
2010-cu il 21-25 Sentyabr Ulusal Türk Uşaq Cərrahiyyəsi 28. Konqresi (Türkiyə).
2010-cu il 10-12 Sentyabr Türk-Azərbaycan Milli Onkoloji Konqresi (Azərbaycan).
2011-ci il 10-12 İyun Avropa Pediatrik Kolorektal cərrahiyyə konqresi.
2011-ci il 22-25 May Ulusal Türk Uşaq Cərrahiyyəsi 29 Konqresi (İstanbul)
2011-ci il 9-10 İyul Anorektal Cərrahiyyə Kursu (Prof Dr Alberto Pena rəhbərliyində-Ankara)
2011-ci il 30 Sentyabr-Oktyabr Türk Dilli Ölkələrin Birinci Konqresi (Baku-ATU).
2012-ci il 16-20 Oktyabr 30 cu Türkiyə Beynəxalq Uşaq cərrahiyyəsi konqresi (Turkiyə-Ankara).
2012-ci il 17 Noyabr Azərbaycan-Türkiyə təhsil mərkəzi birlikdə çalışması – Kadavra ortopedik-Renal diseksya. (Baku-ATU).
2012-ci il 5-8 Dekabr Hipospadiya 2012 Worksop-İstanbul.
2013-cü il 23-25 May Pediatrik Uroloji konqresi (Türkiyə-Konya)
2013-ci il 13-17 İyun Beynəxalq Türkiyə Sağlık Məzunları Kurultayı (Türkiyə-İstanbul)
13-17 Oktyabr WOFAS konqresi (Almaniya-Berlin)
30 Oktyabr-2 Noyabr 31-ci Türkiyə Beynəxalq Uşaq Cərrahiyyəsi konqresi (Türkəyə-Əskişəhər)
10 Oktyabr 2008-ci ildə Uzmanlıq TEZ sunumu və müdafiəsi təsdiqləndi.
Yenidoğulmuşların cərrahiyyəsi, uşaq Urologiyası, Torakal və Abdominal cərrahiyyə problemleri mövzusunda Türkiyədə 17, Azərbaycanda 12 elmi işin müəllifidir.

Üzvlük:
2008-ci il 21 İyuldan etibarən Ege Universiteti Araştırma ve Egitim kurumunun üzvüdür.
2006-cı ildən Türk və Avropa Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının üzvüdür.

Tezislə əlaqədar məqalə və tezislər.

1. Yad cisim aspirasyası nəticələrimiz.
A.Musayev, Ü.Musayev ( 1”ci Respiratuar kongre 2010-Bakı)
2. Yad Cisim Aspirasiyası olmuş xəstələrin Diaqnostik və Bronxoskopiya Nəticələrinin qiymətləndirilməsi.
Musayev A.A, Erdener A, Özcan C, Akyıldız Ç, Tiryaki S, Cəbiyeva S.İ. (SAĞLAMLIQ jurnalı. Onuncu
nömrə 2009-cu il).
3. Yad Cisim Aspirasiyasının Tipləri və Rastgəlmə Sıxlığı
A.A Musayev, Ata Erdener, Coşkun Özcan, Çisəm Akyıldız, Sibel Tiryaki.( Azərbaycan Təbabətinin
Müasir Nailiyətləri jurnalı. Birinci nömrə 2010-cu il).
4. Yad Cisim Aspirasiyası Diaqnostikasında Rengenoqramanın Köməyi.
A.A Musayev, Ata Erdener, Coşkun Özcan, Çisəm Akyıldız, Sibel Tiryaki, Ü.M Musayev, S.İ Cəbiyeva
Cərrahiyyə jurnalı. Birinci (21)nömrə 2010-cu il.
5. Estimation of Bronchoscopy and Diagnostic Results of Patients Transferred Aspiration of a Foreigh Body
A.Musayev.The Turkish World of Pediatrics jurnalı. Onuncü nömrə 2010-cu il.
6. Показания к Вронхоскопия при Аспирации Инородных тел.
Аллахверди Мусаев, профессор-доктор Ата Ерденер, доцент – доктор Джошкун Озджан
Журнал Вестник хирургии Казахстана. 2011; 1(25), 37
7. Yad Cisim Aspirasiyasının Müalicəsi.
A.A Musayev, Ata Erdener, Coşkun Özcan. Azərbaycan Təbabətinin
Müasir Nailiyətləri jurnalı. Üçüncü nömrə 2010-cu il.
8. План лечения в Аспирации Инородного Вещества.
Аллахверди Мусаев, профессор-доктор Ата Ерденер, доцент – доктор Джошкун
Озджан Журнал Вестник хирургии Казахстана. 2011; 3(27),53.
9. Yad Cisim Aspirasiyasında Təcili Yardım Texnikaları.
Musayev A.A, Erdener A, Özcan C. SAĞLAMLIQ jurnalı. üç nömrə 2011-cu il.

Məqalə və tezislər.

10. Agciyər patologiyalarının cərrahi müalicəsində təcrübəmiz .
A.Musayev ( 1”ci Respiratuar kongre 2010).

11. Nekrotik enterokolitin müalicə prinsiplərinin ədəbiyyat mənbələr üzrə müqayisəli təhlili.
A.A.Musayev, Ü.M.Musayev, S.İ.Cəbiyeva Səh 82 Cərrahiyyə Jurnali
2010- 2(22)
12. Ftoratan və sevoflüranın yenidoğulmuşların anesteziyasında tətbiqi və
təsir mexanizmində fərqi.
N.F.Əliyeva, A.A.Musayev, N.C.Quliyev Səh 94 Cərrahiyyə Jurnalı
2010-4 (24)
13. Reanimatoloji və anestezioloji aspektə Nekrotik Enterokolitin bəzi
xüsusiyyətləri.
N.F.Əliyeva, A.A.Musayev səh 84) Cərrahiyyə Jurnalı 2011-1 (25)
14. Propranolol İnfant hemanjiomada ilkin seçənək, iki mərkəzdən erken
sonuclar.
A.Musayev, S.Tiryaki, A.Çelik, O.Ergün Çocuk cerrahisi Səh 158) cerrahiyəsi 2010-24.
15. Nekrotik enterokolitin tedavisində klinik sonuclarımız.
A.A.Musayev, Ü.M.Musayev, S.İ.Cəbiyeva Cərrahiyyə Jurnalı (2010-24).
16. Fetus in Fetus.
A.A.Musayev, Ü.M.Musayev, S.İ.Cəbiyeva Cərrahiyyə Jurnalı ( 2010-24).
17. Sunnət dərisinin geriyə çəkilirliyin yaşla ilişkisi.
A.Musayev, İ Ulman, A.Avanoglu. Pediatrik ürolojik kongre 2007- 8, Səh 132-TP 70.
18. Yenidoğan Dönəmində mekonyum ileusunun tedavissində
pankreatin uyğulanması.
A.Musayev, Cərrahiyyə Jurnalı səh 283 (2011-25).
19. Nekrotizan Enterokolin Cərrahi Təddavisində gec dönəm
sonuclarımız.
A.Musayev, Cərrahiyyə Jurnalı səh Səh 434 (2011-25).
20. Ağırlaşmış Anorektal Fistullarin Cerrahi Tədavisi.
A.Musayev, Cərrahiyyə Jurnalı səh Səh 250 (2011-25).
21. Nekrotik Enteroolitin müalicəsində klinik Təcrübəmiz və Nəticələrimiz.
A.Musayev, U.Musayev səh 64 (ATU 80 illik yubley jurnal) 2010
22. Sakrokosigeal Teratomalı Xəstələrin Türkiyə və Azərbaycandakı uzun
müddətli muşahidə nəticələrinə təsir edən risk faktorları.
A.Musayev, səh 65 (ATU 80 illik yubley jurnal) 2010.
23. Uşaqlarda Ağciyər Patologiyalarının Cərrahi müalicəsi.
A Musayev. Birinci Respiratuar agciyər kongresi. 11.08.2010-Azerbaycan.
24. Ayak Bilek Kontrakturalarında Klinik Müalicə Planımız.
H.Azizbayov, E Panahova, A Musayev (17-20 Noyabr 2011-Antalya).
25. Yanık Şoku Müalicəsində Klinik Protokolumuz.
E.Panahova, H.Azizbayov, A.Musayev (17-20 Noyabr 2011-Antalya).
26. Şokun Tedavisinde İmunoterapinin yeri.
E.Panahova, H.Azizbayov, A.Musayev(17-20 Noyabr 2011-Antalya).
27. Case report: Selective embolisation of renal angiomyolipoma before
surgery .
A.Musayev Tacikistan-Sentyabr-2011
28. Nekrotizan Enterokolitin Cerrahi Müalicəsi.
A.Musayev, Tacikistan-Sentyabr-2011
29. Anadangəlmə Mezenterik Kist Fəsadları.
A.Musayev Tacikistan-Sentyabr-2011
30. A Rare Tumor of Childhood: Pheochromocytoma
Musayev A (1), Çelik A (1), Gökşen D (2), Ulman İ (1). Tacikistan-Sentyabr-2011
31. THE USAGE OF PANCREOFRİC FOR THE TREATMENT OF NEWBORN
MECONİUM İLEUS.
A.Musayev, Tacikistan-Sentyabr-2011
32. DİAFRAGMA HASTALIKLARINDA ENDOSKOPİK CERRAHİ;(ENDOSCOPIC
TREATMENT OF DIAPHRAGMATIC PATHOLOGIES)
Hİ Tanrıverdi, R Ergün, E Divarcı, A Musayev, C Özcan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, İzmir
33. Labial Sineşi ve Düşündürdükleri.
(Labial fusıon and ideas about it)
H Aldemir, A Musayev, A Çelik, O Ergün, E Balık
Ege Üniversitesi tıp Fakultesi Çocuk Cerrahisi AD İzmir.
34. Feokromasitoma; Çocukluk Çağının Ender Bir Ailesel Tümörü.
(A Rare Tumor ofChildhood: Pheochromocytoma)
A Musayev, A Çelik, Ö.F.Mutlubaş, D Gökşen, O Ergün, İ Ulman.
Ege Üniversitesi tıp Fakultesi Çocuk Cerrahisi AD, Pediatrik Üroloji BD, İzmir.

35. Polipozis Koli Deneyimlerimiz: İki Klinik Sonuçu.
A.Musayev, O Ergün, H.Yüksel, S Aydogan. Ege Üniversitesi Çocuk
Cerrahısı ve Çocuk Gastroloji ABD-İzmir.

Samaje Perine Jersey