Uzm. Dr. Vüsal Vəliyev

Təhsil

2003 ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin “Müalicə işi” fakültəsinə qəbul olmub.

Təhsilini davam etdirmək üçün 2003-cü ildə dövlət xətti ilə Türkiyə Respublikası, Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasına göndərilib. 2010-cu ildə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasından “Tibb doktoru” ünvanı ilə məzun olub.

2011-ci ildə Türkiyə Respublikasında TUS imtahanına qəbul olaraq 2011-2015 tarixlərində Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası Kardiologiya kafedrasında ixtisas təhsili davam edib.

2015-ci ildən hal-hazıradək Silahlı Qüvvələr Baş Klinik Hospitalı, Kardiologiya bölməsində işləyir.

Haqqında

Elmi işləri

Uzmanlıq tezisi

1. Wolff- Parkinson- White Sendromunda Atriyoventrikular Aksesuar Yol Lokalizasyonunun 2D Speckle Tracking EKO ile Değerlendirilmesi ve EPS ile Karşılaştırılması. Ankara -2014

Kitab

1. Goldberger’s Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach, 8th Edition. 2013-cü ildə İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə .

Məqalələr

1. Balta S, Demirkol S, Kucuk U, Unlu M, Veliyev V. Carotid intima-media thickness is a relatively inexpensive and favorable prognostic marker in patients with spondyloarthritis. Sao Paulo Med J. 2013;131(6):436-8.
2. Veliyev V, Özmen İ, Yaşar S, Gürsoy E, Köklü M, Çelik M.A rare side effect seen due to the use of apixaban: Palmoplantar psoriasiform drug eruption. Anatol J Cardiol. 2016 Mar;16(3):213-5.
3. S.Ə.Səmədli,V.P.Vəliyev, N.A.Asaliyeva, V.V.Həsənov. Torasik embriyonik venoz sistemin nadir bir anomaliyası: Sağ superior vena kavanın olmadığı persistan sol superior vena kava: Kliniki müşahidə. Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin jurnalı 2015.

Samaje Perine Jersey