Uzm. Dr. Üzeyir Rəhimov

Uzm. Dr. Üzeyir Rəhimov
Təhsil

1991 – 1998 Ankara Universiteti Tibb Fakultəsi

1998 – 2003 Ankara Universiteti Tibb Fakultəsi Kardiologiya uzmanlığı

Haqqında

Uzm. Dr. Üzeyir Rəhimov – Tibb Elmləri Üzrə Fəlsəfə Doktoru

1998 – 2003 Ankara Universiteti Kardiologiya Şöbəsi

1999 – 2003 Ankara Özəl Yaşam Xəstəxanası

2003 – 2013 Mərkəzi Klinik Xəstəxası

2013 – Baku Medikal Plaza

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin Üzvü

– Azerbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti periferik invaziv qrup sədri

– Türk Kardiologiya Dərnəyi üzvü

– Avropa Kardiologiya Cemiyyeti üzvü

– 8. European Journal of Echocardiography

– Abstracts Supplement, December 2003: P-496

– -Volume dependent miscalculation of left ventricular mass by echocardiography/

– 9. 8th World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound

– May 6-9, 2004, OP

– -A novel index of left ventricular contractility: myocardial isovolumic acceleration.

– 10. XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi

– Vol 32, No 7. October 2004, P-119

– -Perkutan girişim sonrası gelişen minör miyokard hasarını tesbitte miyoglobinin yeri.

– 11. XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi

– Vol 32, No 7, October 2004, SB-109

– -Sol Ventrikul sistolik fonksiyonunun değerlendirilmesinde miyokardial izovolumik akselerasyon, sistolik dalga ve duvar hareket skor indeksi ilişkisi.

– 12. XX Ulusal Kardiyoloji Kongresi

– Vol 32, No 7, October 2004, SB-76

– -Statinler ve Klopidogrelin etkileşmesinin klinik kanıtı.

– 13. Echocardiography A. Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques

– Vol 21, number 4, 2004

– -A novel index of left ventricular contractility: myocardial isovolumic acceleration.

– 14. The Journal of İnvasive Cardiology

– Volume 17, issue 11, 2005

– -Myonecrosis after Elective Percutaneous Coronary İntervention: Effect of Clopidogrel-Statin İnteraction.

– 15. Thrombosis Research; 2007; 119, 453-459

– -Naproxen treatment prevent periprocedurol inflammatory response but not myocardial injury after percutaneous coronary intervention.

– 16. Canadian Journal of Cardiology

– Vol 23, No 3, 2007 (219-222)

– -İntravascular volume dependency of left ventricular mass calculation by two-dimensional guided M-mode echocardiography.

– 17. Echocardiography: A Journal of cardiovascular ultrasound and Allied Techniques

– Vol 24, No 2. 2007 (126-133)

– -Value of Tissue Doppler Myocardial Velocities of Tricuspid Lateral Annulus for the Diagnosis of Right Heart Failure in patients with COPD.

– 18. 6th Turkic World Cardiology Association

– November 8-10, 2008-OP

– -Our first invasive interventions in Azerbaijan

– 19. 6th Turkic World Cardiology Association

– November 8-10, 2008-OP

– -Right ventricular hydatic cyst case.

– 20. 6th Turkic World Cardiology Association

– November 8-10, 2008-OP

– First percutaneous mitral balon valvuloplasty case in Azerbaijan.

– 21. Sağlamlıq – 2009, No 9 (23-25)

– -Perkutan koronar müdaxilədən sonrakı Naproksen-natriumun CPP yüksəlməsinə olan təsir.

– 22. Sağlamlıq – 5, 2009

– Perkutan koronar müdaxilələr zamanı Naproksen istifadəsinin minimal miokard zədələnməsinə təsiri.

– 23. Sağlamlıq – 10, 2009 (25-27)

– Naproksen-natriumun pekutan koronar müdaxilədən sonra iltihab göstəricilərinə təsiri.

– 24. 3rd International Congenital and structural Cardiovascular Therapy Symposium

– March 2010

– -Percutaneous Closure of sinus Valsalva ruptures.

– 25. 17. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, “ Aritmi 2010 ve ACC/i2’den seçilmiş Konular Toplantısı “

– 22-25 Nisan, 2010

– -Sinus Valsalva rüptürünün perkutan yolla kapatılması.

Samaje Perine Jersey