Uzm. Dr. Samir Şükürov

Uzm. Dr. Samir Şükürov
Təhsil

2004-2010-cu illərdə Azərbəycan Tibb Universitetinin Müalicə-profilaktikası fakültəsində təhsil almşdır.
2010-2011-ci illərdə Daxili xəstəliklər ixtisası üzrə internatura keçmişdir.
2012-2015-ci illərdə Türkiyə Cümhuriyyətində ixtisas tanıtımı imtahanı verərək Yüksək Öğrətim Kurulu Başkanlığından Vakif Universiteti Xəstəxanasında Endokrinologiya və Metobolizma xəstəlikləri kafedrasında işləmiş və yandal təhsil almışdır.

Haqqında

Uzm. Dr. Samir Şükürov – Endokrinoloq.

Elmi fəaliyyəti:
Türkiyədə “DPP4 inhibitorlerinin Diabetik Nefropatili Hastalarda Diyabet regülasyonu, Proteinüri, Lipid profili ve MPV üzerine etkileri” mövzusunda uzmanlıq tezi dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Üç elmi araşdırmanın və ondan çox xarici jurnallarda dərc olunmuş elmi məqalənin müəllifidir.
Bir çox beynəlxalq konqreslərdə iştirak etmişdir.

Dr. Samir Şükürov Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Qalxanabənzər vəzin (zob,tiroid) düyünlərində əməliyyatsız yolla ultrasəs müayinəsi altında Radiofrekans Ablasyon (RFA) müayinəsi və müalicəsi ilə məşğul olur.

Şəkərli Diabet, Tiroid xəstəlikləri (Hipotiroidizm, Hipertiroidizm, Tiroiditlər, Tiroid kanserləri, Tiroidin ultrasəs müayinəsi, Tiroid düyünlərində incə iynə aspirasiya biopsiyası), Hipofiz xəstəlikləri (Akromeqali, Kuşing xəstəliyi, Hipopituitarizm, Diabetes insipidus, Prolaktinomalar, kraniofarinjioma, Hipofizar insidentalomalar, Böyümə hormonu(GH) əksikliyi olan qısaboylu xəstələrdə growth hormon müalicəsi), Adrenal və Qonadal xəstəlikləri (Kuşung sindromu, Primer hiperaldosteronizm, Primer adrenal yetməzlik (Addison), Feokromositoma, Primer və sekonder kişi və qadın hipogonadizmi (kişilərdə və qadınlarda endokrin sonsuzluq, seksual funksiya düzənsizliyi, menopozal düzənsizliyi), Polikistik over sendromu, Jinekomasti, Hiperandrojenizm, Hirsutizm (tüklənmə), (Hiperparatiroidizm, Osteoporoz, Osteomalazi, Sümüyün paget xəstəliyi), Obezite, artıq çəkisi olan xəstələrin müalicəsi.

Üzvlük:
Avropa Endokrinoilogiya Cəmiyyətinin (European Society of Endocrinology) həqiqi üzvüdür.
Türkiyə Endokrinologiya və Metabolizma Cəmiyyətinin fəxri üzvüdür.

Samaje Perine Jersey