Uzm. Dr. Kamal Cümşüdov

Uzm. Dr. Kamal Cümşüdov
Təhsil

2001-2007-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti I Müalicə-Profilaktika fakültəsində təhsil almışdır.

Haqqında

Uzm. Dr. Kamal Cümşüdov – Ürək-damar cərrahı.

2008-ci ildə İzmir- EGE Üniversiteti Tibb fakültesi xəstəxanası Kalp ve Damar Cerrahisi Ana bilim dalında çalışmış, aktiv olaraq Girişimsel Radyoloji ilə birlikdə icra
olunan ortaq əməliyyatlarda iştirak etmiş (EVAR/TEVAR) və 2013- cü ildə Turkiyə Cumhuriyyəti Sağlık Bakanlığının 1219 sayılı uzmanlık eğitimi hükmüne görə Kalpve Damar Cerrahisi Uzmanı adını almışdır.
2013-2014-cü illərdə Şifa Üniversiteti Bornova/Basmane Sağlık Uygulama və Araştırma Mərkəzində Kalp ve
Damar Cerrahisi Klinikasında (Açık kalp cerrahisi (konjenital/erişkin) və
Periferik Arter Cerrahisi) çalışmışdır.

Uzmanlıq tezisinin “Tip-A Akut Aort Diseksiyonunun Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçların Retrospektiv Analizi: mortalit evemorbiditeni belirleyen prediktörler” mövzusunda müdafiə etmişdir.

İştirak etdiyi konqres və simpoziumlar.

1. Azərbaycan Ürək-Damar Cərrahiyəsi Cəmiyyətinin təşkil etdiyi “Bakı Ürək Günləri”, 9-11 may 2009, Bakı.

2. Türk Kalp – Damar cerrahisi derneği/ okulunun toplantısı, 14-15 mayıs 2010, İzmir

3. 15.ci Ulusal Vaskular Cerrahi Kongresi, 27-30 ekim 2011, Antalya

4. 12.ci Uluslararası Katılımlı TKDCD Kongresi, 8-11 kasım 2012, Antalya

5. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Ekstra Korporeal Yaşam Desteği Eğitim toplantısı, 6 nisan 2013, İzmir

6. Alt Ekstremite Venöz Sistem Hastalıkları ve doppler değerlendirilmesi kursu, 31 mayıs 2013, İzmir

7. Turk- Kardiyoloji Dernegi Çalışma GruplarıKardiyo Bahar toplantısı,
8-11 mayıs 2014, İzmir

8. “Updates in congenital Heart Disease” the 1stconferense of theinternational Heart Team of Azerbaijan, 20-22 noyabr 2014, Bakı

9. Azərbaycan KardiyologiyaCəmiyyatinin 3.cü Milli Kongresi, 6-7 dekabr 2014 , Bakı
Dr.Kamal Cümşüdov Turkiyədə keçirilən kongres və toplantılarda məruzəçi və iştirakçı olmuşdur.

Hal-hazırda Mərkəzi Klinik Xəstəxanada Ürək-damar cərrahı olaraq fəaliyyət göstərir.

Samaje Perine Jersey