Uzm. Dr. Əlövsət İsayev

Uzm. Dr. Əlövsət İsayev
Təhsil

1993-2000 -ci illər, İstanbul Universiteti İstanbul Tibb fakültəsi , İstanbul,Türkiyə
2001-2006-cı illər,Ege Universiteti Tibb fakültəsi Ortopediya və Travmatologiya kafedrasında ixtisaslaşma-uzman həkim ünvanı, İzmir, Türkiyə

Haqqında

Uzm. Dr. Əlövsət İsayev – Travmatoloq-Ortoped, Ortopedik Onkoloq , Əl cərrahiyyəsi və Mikrocərrahiyyə mütəxəssisi

Elmi fəaliyyəti:

Anevrizmal və bəsit sümük kistalarının müalicə nəticələri. Dissertasiya (uzmanlıq tezi) , 2006 , İzmir
Thick needle biopsy in the diagnosis of musculoskeletalsystem lesions. ISOLS 2007 Germany P 3.49
Müalicə olunmuş sümük kistalarının residiv vermə xüsusiyyətləri. Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya jurnalı, Bakı 2010 № 113
Early occurency of Caposi’s Sarkomas in post Transplant Patient Treated. 15th Congress of the European Society for Organ Transplatation. Glassgow, 7 september 2011
Onurğanın metastatik törəmələrində dekompresiya və fiksasiya əməliyyatının keyfiyyətinin yaşama üzərinə olan təsirlərinin araşdırılması. Ümummilli Lider H. Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı 2012
Milli Onkologiya Mərkəzində müalicə olunmuş miksoid liposarkoma xəstələrinin qısa müddətli təqibinin nəticələri. Ümummilli Lider H. Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı 2013
Dəri törəmələrinin eksiziyadan sonra səthi defektlərin dəri grefti ilə rekonstruksiyası. Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya jurnalı, Bakı 2010 № 2
Влияние использования этилового спирта и формалина в ходе операции на рецидивирование аневризмальной костной кисты VII Съезд Онкологов и радиологов СНГ-2013 Казахстан-2013
Daban lokalizasiyalı törəmələrin cərrahi müalicə variantı olaraq taəsaxımlı sural fleb tətbiqi. Ümummilli Lider H. Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı 2014

Samaje Perine Jersey