Uzm. Dr. Aysel İslamlı

Uzm. Dr. Aysel İslamlı
Təhsil

2001-ci ildə 692 balla Azərbaycan Tibb Universiteti I Müalicə-Profilaktika fakültəsinə daxil olmuş, H. Əliyev adına Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür.

2007-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2008-2013-cü illərdə İzmir- EGE Üniversiteti Tibb fakültəsi xəstəxanası Kardioloji Ana bilim dalında çalışmış Kardiyoloji Uzmanı adını qazanmışdır.

Haqqında

Uzm. Dr. Aysel İslamlı – İnvaziv Kardioloq.

2013-2014-cü illərdə Şifa Üniversiteti Bornova/Basmane Sağlık Uygulama və Araştırma Mərkəzində İnvaziv Kradiyologiya (Perkutan Koroner Girişimler, TAVİ (40 vaka), Periferik Vaskular Girişimlər) Klinikasında çalışmışdır.
Uzmanlıq tezsini “Atriyal Septal Defektli olgularda transkateter yolla kapatılmanın sağ ventrikul fonksiyonları üzerine etkisi: Strain / Strain rate ekokardiyografi” mövzusunda müdafiə etmişdir.

İştirak etdiyi konqres və simpoziumlar.

1. Kardiyolojide Acil Yaklaşımlar Toplantısı, 27-28 Dekabr 2008, Ankara

2. Azərbaycan Ürək-Damar Cərrahiyəsi Cəmiyyətinin təşkil etdiyi “Bakı Ürək Günləri”, 9-11 may 2009, Bakı

3. Türk Kardiyoloji Dernegi, Girişimsel Kardiyoloji Akademisi Toplantısı, 18-19 mart 2011, İstanbul

4. 27.ci Ulusal Kardiyoloji Kongresi “İstanbul Update” Uluslararası Kardiyoloji Toplantısı, 27-30 ekim 2011, İstanbul

5. Türk Kardiyoloji Dernegi Perkutan Koroner Girişim Eğitim Toplantısı, 29 ekim 2011, İstanbul

6. 15. Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı, 17-20 mayıs 2012, Şanlı Urfa

7. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Ekstra Korporeal Yaşam Desteği Eğitim toplantısı, 6 nisan 2013, İzmir

8. 21. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 6 – 9 mart 2014, Antalya
(Perkutan Koroner Girişim, Mitraclip, TAVİ, VSD kapama kursu)

9. Turk- Kardiyoloji Dernegi Çalışma Grupları Kardiyo Bahar toplantısı, 8-11 mayıs, İzmir

10. “Updates in congenital Heart Disease ”the 1st conferense of the international Heart Team of Azerbaijan, 20-22 noyabr, Bakı

11. Azərbaycan Kardiyologiya Cəmiyyatinin 3.cü Milli Kongresi, 6-7 dekabr, Bakı

Turkiyədə keçirilən bir sıra konqres və toplantılarda məruzəçi və iştirakçı olmuşdur.

Hal-hazırda kardiologiya (non-invaziv/invaziv) uzmanı olaraq Grand Hospitalda fəaliyət göstərir.

Samaje Perine Jersey