Dr. Ələkbərov Cəbrayıl Ələkbər oğlu

Dr. Ələkbərov Cəbrayıl Ələkbər oğlu
Təhsil

1974-cü ildə Masallı şəhər 3 saylı orta məktəbini bitirmişdir.
1979-1985-ci illərdə Vladivostok Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsini bitirmişdir.
1985-1986-cı illərdə 20 saylı Sverdlovski şəhər xəstəxanasında internatura keçmişdir.

2000-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Kurqan, Rusiya (Təkrar attestasiya, 2010-cu il, Azərbaycan)

2008-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. Moskva, Rusiya (Təkrar attestasiya, 2011-cu il, Azərbaycan)

Haqqında

Ələkbərov Cəbrayıl Ələkbər oğlu

İlizarov – Tibb Elmləri Doktoru, Bölmə rəhbəri, Beynalxalq ASAMİ (İlizarov) cəmiyyəti Rəyasət heyətinin üzvü, Azərbaycan İlizarov Cəmiyyətinin Sədri

Təhsil:

1974-cü ildə Masallı şəhər 3 saylı orta məktəbini bitirmişdir.
1979-1985-ci illərdə Vladivostok Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsini bitirmişdir.
1985-1986-cı illərdə 20 saylı Sverdlovski şəhər xəstəxanasında internatura keçmişdir.
2000-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Kurqan, Rusiya (Təkrar attestasiya, 2010-cu il, Azərbaycan)
2008-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. Moskva, Rusiya (Təkrar attestasiya, 2011-cu il, Azərbaycan)

İş təcrübəsi:

1986-1989-cu illərdə Kurqan şəhər Rusiya Elmi Tədqiqat Ortopediya və Travmatologiya İnstitutunun uşaqlarda uzun boruşəkilli sümüklərin deformasiyasının aradan qaldırılması şöbəsində həkim-ordinator olaraq çalışmışdır.
1989-1991-ci illərdə Kurqan şəhər Rusiya Elmi tədqiqat Ortopediya və Travmatologiya İnstitutunda transsümük osteosintezi üzrə kliniki ordinatura keçmişdir.
1991-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirilməsi İnstitutu Travmatologiya Klinikasında həkim-travmatoloq işləmişdir.
1994-2009-cu illərdə müqavilə üzrə Türkiyədə işləmişdir. (2001-ci ildə Türkiyə, İzmir şəhəri, “9 Eyül” Universitetinin Tibb fakültəsinin Ortopediya və travmatologiya kafedrasında Dosent vəzifəsində çalışmışdır.)
2009-cü ilin yanvar ayından 2010-cu ilin iyul ayına kimi Bakı şəhəri Travmatologiya və Ortopediya Klinik Xəstəxanasında həkim-travmatoloq-ortoped işləmişdir. Xəstəxananın fəaliyyətinin dayandırılması ilə əlaqədar AR. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Akademik Mir Qasımov adına Respublika Kliniki Xəstəxanasında həkim-travmatoloq-ortoped vəzifəsinə təyin edilmişdir. 06.02.2014-cü ildən AR. Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutuna Bölmə rəhbəri təyin edilmişdir.
İştirak etdiyi elmi konqres və simpoziumlar:

1996-cı ildə Amsterdam şəhərində (Hollandiya) keçirilən konqresin iştirakçısı olub.
1996-cı ildə Hyuston (Texas) Xəstələrin İlizarov metodikası ilə müalicəsinə həsr olunmuş ASAMİ ABŞ I konqresində iştirak edib.
1997-ci ildə Barselonada (İspaniya) keçirilən EFFORT konqresinin iştirakçısı olub.
1997-ci ildə Salonikidə (Yunanıstan) keçirilən Balkan ölkələri Travmatoloq-Ortopedlərin I Beynəlxalq konqresində iştirak etmişdir.
1998-ci ildə Doxada (Qatar) keçirilən Ərəb ölkələri Travmatoloq-Ortopedlərin VI Beynəlxalq konqresində iştirak edib.
1999-cu ildə Karaçidə (Pakistan) keçirilən Pakistan Travmatoloq və Ortopedlər Cəmiyyətinin konfransına dəvət olunub.
1999-cu ildə Sidneydə (Avstraliya) keçirilən SİCOT konqersində iki məruzə ilə çıxış edib.
2001-ci ildə Roma şəhərində (İtaliya) keçirilən ASAMİ Beynəlxalq konqresində iştirak edib.
2002-ci ildə Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən SİCOT regional konqresinin iştirakçısı olmuşdur.
2004-cü ildə Bəhreyndə keçirilən Ərəb ölkələri Travmatoloq-Ortopedlərin konqresinin iştirakçısı olmuşdur.
2005-ci ildə İstanbulda (Türkiyə) keçirilən SİCOT və ASAMİ konqresində iştirak etmişdir.
2010-cu ildə Qahirədə (Misir) keçirilən VII ASAMİ konqresində iştirak edib.
2011-ci ildə Ammanda (İordaniya) keçiriən Ərəb ölkələri konqresində məruzə ilə çıxış etmişdir.
Nailiyyətlər:

2 monoqrafiyanın, müxtəlif beynəlxalq jurnallarda dərc edilmiş
68 elmi məqalənin (Azərbaycan 5 , Amerika 1, Ingiltərə 2, İsveç 2, Russiya-Türkiyə 58)
2 ixtiranın,
2 səmərələşdirici təklifin müəllifidir.
14 mindən artıq əməliyyat aparıb.
Üzvlük:

1996-cı ildən SİCOT (Beynəlxalq travmatalogiya-ortopediya dərnəyi) və EFFORT (Avropa travmatalogiya-ortopediya dərnəyi) üzvüdür.
Türkiyə (TOTBİD) Ortopedlər və Travmatoloqlar Cəmiyyətinin Fəxri və həqiqi üzvüdür.
Beynəlxalq ASAMİ (İlizarov) Cəmiyyətinin rəyasət heyətinin üzvüdür.
Azərbaycan İlizarov Cəmiyyətinin sədridir.
Tibb elmləri doktoru Ələkbərov Cəbrayıl Ələkbər oğlunun elmi işlərinin siyahısı:

1. Возрастные и стадийные изменения зоны дисплазии у больных болезнью Эрлахера-Блаунта. Статья Казанский медицинский журнал, 2007том 88, №5, приложение. с. 142-145 4
2. Характеристика перестройки дистракционного регенерата при удлинении и устранении деформаций нижних конечностей у больных с различной этиологией укорочения. Статья Вестник рентгенологии и радиологии ООО «Лучевая диагностика» Российской ассоциации радиологов, №2, 2007. с. 27-32 6 Шевцов В.И.Дьячкова Г.В. Ковалева А.В.
Корабельников М.А. Дьячков К.А.
Попков Д.А.
Шутов Р.Б.
3. Врожденные заболевания нижних конечностей. Статья Национальное Руководство «Ортопедия» Российской Ассоциации ортопедов и травматологов, Москва, издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2008. с. 182-186 5 Шевцов В.И. Дьячкова Г.В.
4. Рентгеноморфологическая перестройка костей при устранении посттравматических деформаций коленного сустава. Статья Вестник травматологии и ортопедии имени Н.Н.Приорова, 2008, № 1, Москва, Издательство «Медицина». с. 49-52. 4 Шевцов В.И. Дьячкова Г.В. Корабельников М.А. Суходолова Л.В. Дьячков К.А.
5. Устранение деформаций в области коленного сустава у больных с последствиями гематогенного остеомиелита. Статья «Азярбайъан Травматолоэийа вя Ортопедийа Журналы» 2010, №1, с. 21-27 7
6. Исправления деформации обеих голеней, а также бедра и голени метолом монолокального остеосинтеза. Статья «Азярбайъан Травматолоэийа вя Ортопедийа Журналы» 2010, № 2, сящ. 26-31.
6 Свешников А.А.
7. Рентгеноморфологические особенности бедренной и большеберцовой костей у больных с последствиями гематогенного остеомиелита до и после устранения деформации.
Статья Научно-практический журнал «Хирургия» Азербайджанской Ассоциации Хирургов и Гастроэнтерологов, №4 (24) 2010. с. 64-71 8
8. Плотность минеральных веществ в регенератах, формируемых на голенях по методу Илизарова при болезни Эрлахера-Блаунта. Статья «Саьламлыг» журналы Бакы, 2010, №5. Сящ. 169-175. 7 Свешников А.А.
9. Кровообращение в конечностях, костеобразование и минеральная плотность в регенератах при исправлении деформации бедра и голени. Статья «Саьламлыг» журналы Бакы, 2010, №5. Сящ. 54-59. 6 Свешников А.А.
10. Клинико-рентгенологические аспекты диагностики деформаций коленного сустава. Статья Двухмесячный научно-практический журнал «Современные достижения азербайджанской медицины», №6, 2010. с. 3-11. 9 Дьячкова Г.В.
11. Концентрация гормонов стресс-группы и остеотропных гормонов при исправлении деформации костей голени методом монолокального и билокального остеосинтеза. Статья Ежеквартальный научно-практический журнал «Современные достижения азербайджанской медицины», №1, 2011. с. 91-97. 7 Свешников А.А.
12. Гормональная регуляция репаративного костеобразования при исправлении деформаций бедра и голеней. Статья «Азярбайъан тибб журналы» 2011, №1. сящ. 38-43. 6 Свешников А.А.
13. Рентгеноморфологические особенности перестройки кости при устранении посттравматических деформаций коленного сустава. Статья Научно-практический журнал «Хирургия» Азербайджанской Ассоциации Хирургов и Гастроэнтерологов, №1 (25) 2011. с. 25-30. 6 Дьячков К.А. Дьячкова Г.В. Корабельников М.А.
Суходолова Л.В.
14. Клинические аспекты современной лучевой диагностики в травматологии и ортопедии. Статья Гений ортопедии -2011, №2. Дьячкова Г.В. Митина Ю.А.
15. Рентгеновская семиотика различных стадий болезни Эрлахера Блаунта Статья Новые технологии и медицине: тез.
науч.практ. конф. с междунар. участием. Курган, 2000. Ч. 2. с. 177-178. 2 Дьячкова Г.В.
Михайлов Е.С.
Белобородов Р.Н.
16. Активность репаративного костеобразования в
процесс исправления деформации конечностей при болезни Эрлахера- Блаунта. Статья Новые технологии и медицине: тез.
науч.практ. конф. с междунар. участием. х ч.- Курган, 2000. Ч. 2. с. 44-45. 2 Свешников А.А.
Смотрова Л.А.
17. Лабораторный мониторинг послеоперационного течения при устранении осевых деформаций
нижних конечностей
посредством чрескостного остеосинтеза Статья Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии: материалы науч. практ. конф. СПб., 2000. с. 129-132.
4 Десятниченко К.С.
Скляр Л.В.
Гайдышев И.П.
Кузнецова Л.С.
ТалашоваИ.Л.
18. Рентгеновская семиотика болезни Эрлахера Блаунта Статья Гений ортопедии 2001, – № 1. – с. 35-38. 4 Шевцов В.И.
Дьячкова Г.В.
Михайлов Е.С.
Человечкова А.А.
19. Денситометрический и радиоиммунологический контроль репаративного костеобразования в
процессе исправления деформации конечностей при болезни Эрлахера Блаунта. Статья Гений ортопедии 2002, – № 2. с. 50-56. 6 Свешников А.А.
Смотрова Л.А.
20. Сравнительная минеральная плотность регенератов,формируемых по
Илизарову в разных странах в процессе исправления. Статья Возрастные изменения минеральной плотности костей скелета и проблемы профилактики переломов: материалы I Всерос. симпозиума. с. 134-136. 3 Свешников А.А.
Смотрова Л.А.
21. Болезнь Эрлахера Блаунта: диагностика, лечение и профилактика рецидивов. Статья Курган: ЗАО ПП «Дамми», 2003. с. 169. 1 Шевцов В.И.
Дьячкова Г.В.

22. Профилактика рецидивов при лечении пациентов с болезнью Эрлахера-Блаунта методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову. Статья Вестн. травматол. Ортопед. Им. Н.Н.Приорова. – 2005. – № 4., с. 70-73. 3 Шевцов В.И.
Дьячкова Г.В.
Скляр Л.В.
23. Ошибки и осложнения при лечении болезни Эралхера-Блаунта методом чрескостного остеосинтеза. Статья Вестн. Хирургии им. И.И.Грекова. 2005. Т. 164, № 2. с. 49-54. 6
24. Минеральная плотность регенератов, формируемых для устранения деформаций в области коленного сустава. Статья Паллиативная медицина и реабилитация. – 2005. – № 1. с. 58. 1
25. Минеральная плотность регенератов и концентрация остеотронных гормонов в крови при исправлении деформаций в верхней трети голени. Статья Фундаментальные исследования. 2005.- № 2. с. 40-41. 2
26. Минеральная плотность регенератов, формируемых в нижней трети бедра и верхней трети голени с целью устранения деформаций в области коленного сустава. Статья Современные наукоемкие технологии. – 2005. – № 2. с. 30. 1
27. Патология в области коленного сустава: диагностика и динамической контроль минеральной плотности регенератов при исправлении деформаций. Статья Высокие технологии в травматологии и ортопедии: тез. Доел.1-го съезда травматол. – ортопед. УФО. – Екатеринбург, 2005. – с. 267-268.
28. Динамической контроль репаративного костеобразования в процессе устранения деформаций в области коленного сустава. Статья Современные наукоемкие технологии. 2005. – № 3. с. 88-89. 2
29. Рентгеновская абсорбциометрия современный метод диагностики репаративного костеобразования при устранении деформаций в области коленного сустава. Статья Современные технологии в травматологии и ортопедии: материалы конф. с междунар. участ. – М.: ЦИТО, 2005. с. 121-122. 2 Свешников А.А.

30. Состояние репаративного костеобразования при устранении деформаций в области коленного сустава. Статья Успехи современного естествознания. – 2005. – № 4. С. 41-42. 2
31. Динамика накопления минеральных веществ в костных регенератах, формируемых при исправлении деформаций в области коленного сустава. Статья Современные аспекты реабилитации в медицине : тез. докл. 2-й междунар. науч. конф. – Ереван, 2005.с. 38. 1
32. Диагностика репаративного костеообразования при устранении деформаций в области коленного сустава. Статья Политравма: диагностика, лечение и профилактика осложнений: метариалы Всерос. науч.-практ. конф.
Новосибирск, 2005.с. 61-62. 2
33. Количественная оценка минеральнойплотности костных регенератов, формируемых в области коленного сустава для исправления деформаций. Статья Проблема остеопороза в травматологии и ортопедии: материалы 3-й конф. с междунар. участ. – М.: ЦИТО, 2006. с. 26. 1
34. Минеральная масса в костных регенератах, формируемых при исправлении деформаций в области коленного сустава. Статья Травматол. ортопед. России.- 2006.- № 2. – с. 19. 1
35. Минеральная масса и костных регенератах, формируемых при
исправлении деформаций в области коленного сустава. Статья Травматология и
ортопедия XXI века: сб. тез. докл. VIII съезда травматол.-ортопед. России. – Самара, 2006. Т. 2. с. 763. 1
36. Рентгеноморфологические особенности
репаративного остеогенеза при устранении
деформаций нижних
конечностей методом чрескостного остеосинтеза. Статья Лучевая диагностика и лучевая терапия: материалы межрег. Науч.-практ. конф. Челябинск, 2007. с. 3-5.
3
37. КТ-диагностика зоны
дисплазии при болезни Эрлахера-Блаунта Статья Клиника, диагностика и лечение больных с врожденными аномалиями развития: материалы Всерос.науч.-практ. конф. Курган, 2007. С. 15-16. 2
38. КТ-динамика перестройки костной ткани после удлинения и устранения деформаций в
проксимальном отделе большеберцовой кости. Статья Клиника, диагностика и лечение больных с врожденными аномалиями развития: материалы Всерос.
науч.-практ. конф. – Курган, 2007. – С. 14-15. 2 Ковалева А.В.
39. Рентгено¬морфологическая характеристика раннего типа развития болезни Эрлахера-Блаунта. Статья Новые и новейшие технологии лучевой диагностики: сб. науч. тр. 1-й науч.-практ. конф. врачей лучевой диагностики Уральского Федерального округа. – Екатеринбург, 2007. – С. 6-9. 4
40. Лечение больных
болезнью Эрлахера-
Блаунта методом
чрескостного остеосинтеза. Статья Детская хирургия. – 2007, № 6. с. 4-6. 3
41. Качественный и количественный анализ КТ-морфологии дистракционного регенерата при удлинении и устранении деформации нижних конечностей. Статья Травматология и ортопедия Росии. – 2007, – № 3. – с. 56-62. 7 Шевцов В.И. Дьячкова Г.В. Ковалева А.В.
Корабельников М.А.
Щукин А.А.
Попков Д.А.
Нижечик С.А.
42. Treatment of tibia vara by Ilizarov method. Статья New Technology in Medicine : intern, scient. and pract. conf. -Kurgan, 2000. – Vol. 2. p. 214-215. 2 Shevtsov V.I.
Karatosun V.
Izge Gunal
Emin Alici
43. Lengthening of congenital below-elbow amputation stumps by the Ilizarov technique. Статья J. Bone Joint Surg. 2000. Vol. 82-B. P. 239-241. 3 Karatosun V.
Baran O.
Gunal İ.
44. Treatment of cubitus varus with Ilizarov technique of distraction osteogenesis. Статья J. Bone Joint Surg. 2000. Vol. 82-B. P. 1033-1033. 1 Каратосун В.
Алыъы Е.
Ардиъ Ъ.О.
Аксу Э.
45. Щумерус диафиз псеудоартрозларынын сиркулер екстернал фихатор йонетими иле. Статья И.Омуз Дирсек Ъерращиси Конэреси. Истанбул, 2000. П. 48. 1 Баъакоьлу А.К.
Озъан Ъ.
Озкан М.
Екин А.
46. The Ilizarov method in total knee arthroplasty with nonunion of the proximal tibia – A case report. Статья Acta Orthop. Scand. -2001. – Vol. 72, No 4. П. 425-427. 3 Каратосун В.

47. Treatment of cubitus varus with Ilizarov’s distraction osteogenesis technique. Статья 2nd International Meeting of the ASAMI. – Rome, 2001. П. 50. 1 Karatosun В.
Baran О.
Gunal И.
48. Lengthening of bellow-the- elbow amputation stumps using the Ilizarov technique Статья 2nd International Meeting of the ASAMI. – Rome, 2001. Karatosun В.
Baran О.
Gunal И.
49. Radiological manifestations of tibial metaepiphysis in patients with Blount disease and dynamics in restructuring during deformity correction using the Ilizarov Method. Статья 2nd International Meeting of ASAMI : scientific abstracts. – Rome, 2001. Сщевтсов В.И.
Диаъщкова Э.В.
50. Kubitus varusун Ilizarov distraksiyon osteogenezisi teknigi ile tedavisi. Статья XVII. УlusalOrтop.Traumatol. Kongresi. Antalya, 2001. П. 344-346. 3 Karatosun В.
Gunal И.
51 Blount hasтaliginin (тibia vara) Ilizarov yontemi ile tedavisi. Статья XVII.УlusalOrтop.Traumatol. Kongresi. Antalya, 2001. П. 344-346. 3 Karatosun В.
Gunal И.
52. Lengthening of bellow-the- eibow congenital amputation stumps using the Ilizarov method. Статья 13тщ СИЪОТ Траинеес Меетинэ. –Ст.Петербурэ, 2002, П. 186-187. 2 Baran О.
Gunal И.
53. Treatment of tibia vara by the Ilizarov method. Статья 13тщ СИЪОТ Траинеес Меетинэ. –Ст.Петербурэ, 2002, П. 187. 1 Shevtsov V.I.
Karatosun V.
Izge Gunal
Emin Alici
54. Ipsilateral multiple alt ekstremite kiriginin Ilizarov eksternal фиksasyonuyla tedavisinde rehabilitasyon. Статья ЫХФизйотерапидеЭелисмелер Семпозйуму. Црэцп-Невшещир, 2002. УнверБ.
КаратосунВ.
ЭцналИ.
55. Open fractures of the proximal humerus treated with the Ilizarov method. 12 patients followed 3-8 years. Статья АътаОртщоп. Съанд. -2002, Вол. 73, № 4. П. 460-464. 5 Каратосун В.
Баран О.
Ерщан Серин
Емин Алыъы
Ъейщун Балъы
56. Treatment of tibia vara by Ilizarov method Статья Ълин. Ортщоп. – 2003. – № 409. П. 199-208. 10 Shevtsov V.I.
Karatosun V.
Izge Gunal
Emin Alici
57. A locking system used withDokuz Eylul University(DEU) orthosis in preventing ankle equinus during tibiaл lengthening
Статья 11тщWorld Congress ofInternational Society for Prosthesis and Orthotics. – Щong Kong, 2004. П. 219. 1 Karatosun V.
Анэин С.
58. A locking system used with Dokuz Eylul University(DEU) orthosis in preventing ankle equinus during tibiaл lengthening Статья 3рд MeetingoftheASAMIInternational. – Istanbul, 2004. П. 266.
1 Karatosun V.
Анэин С.

Samaje Perine Jersey