PhD Dr. Səyavuş Rəhimov

PhD Dr. Səyavuş Rəhimov
Təhsil

Tibb elmləri namizədi, nevroloq manual terapevt Səyavuş Rəhimov 1999-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirib.

2005-2006-cı illərdə M.Mirqasımov adın Respublika Klinik Xəstəxanasında İnternatura keçib.

2006-2008-ci illərdə Rusiya Federasiyasında yerləşən İ.M. Seçenov adına Moskva Tibb Akademiyasında Ordinatura keçib.

2008-2011-ci illərdə Rusiya Federasiyasında yerləşən İ.M. Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universiteti Aspirantura keçib.

2012-2013-cü illərdə İ.M. Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetində manual terapiya üzrə ixtisas kursu keçib.

Haqqında

Tibb elmləri namizədi, nevroloq manual terapevt Səyavuş Rəhimov 2005-2006-cı illərdə M.Mirqasımov adın respublika klinik xəstəxanasında, 2006-2013-cü illərdə İ.M. Seçenov adına Moskva Tibb Akademiyasında, 2007-2013-cü illərdə Rusiya Federasiyasının Moskva nevroloq Klinikasında “Medep”, 2013-2014-cü illərdə Bakı şəhəri Aristokrat tibb mərkəzində, 2013-cü ildən Bakı şəhəri Turan tibb mərkəzində və 2014-cü ildən Mərkəzi Gömrük Hospitalında Nevroloq vəzifəsində çalışır.

Tibb Elmlər Fəlsəfə Doktoru Rusiya manual terapevtlər ittifaqının həqiqi üzvüdür.

Dərc etdiyi məqalələr;
1. Парфенов В.А., Рагимов С.К., Фатеева Т.Г. Транзиторная ишемическая атака и гипертонический криз. // Клиническая геронтология – 2009. – № 15 .

2. Парфенов В.А., Рагимов С.К., Прогноз при транзиторных ишемических атаках по результатом годичного наблюдения. // Неврологический журнал – 2011.-№ 2.

3. Парфенов В.А., Рагимов С.К. Транзиторные ишемические атаки.// Неврологический журнал – 2011.-№ 3.

4. Парфенов В.А., Рагимов С.К. Патогенез, клиника, диагноз, прогноз и лечение транзиторной ишемической атаки// Болезни сердца и сосудов – 2011 – № 2.

5. Парфенов В.А., Рагимов С.К. Маски транзиторной ишемической атаки// Клиническая геронтология. 2011. № 7-8.

İş Cədvəli: I,II,III,IV,V günlər saat 09:00-16:00, VI gün saat 09:00-14:00.

Samaje Perine Jersey