PhD Uzm. Dr. Elviz Qasımov

PhD Uzm. Dr. Elviz Qasımov
Təhsil

Ortopediya-Travmatologiya, İdman həkimliyi və Fizioterapiya şöbəsinin müdiri Elviz Qasımov
1989 –1991-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin 5 nömrəli Kimya-Biologiya Təmayüllü Litseyidə təhsil alıb.

1991-1992-ci illərdə Bakı Özəl Türk İnkişaf Assosiasiyasinda təhsil alıb.

1992– 1993-cü illərdə Türkiyə Cümhuriyyətinin Ankara şəhərində yerləşən Hacettepe Universitetinin Fən fakültəsinin Biologiya Bölümündə təhsil alıb.

1993–2001-ci illərdə Hacettepe Universitetinin Tibb fakültəsində (İngilis sektoru) təhsil alıb.

2001-2002-ci illərdə Ankara Universiteti Tibb fakültəsinin Xəstəxanasının Psixiatriya kafedrasında Tibbdə Uzmanlıq təhsilini alıb.

2002-2007-ci illərdə Mərmərə Universitetinin Xəstəxanasının Ortopediya ve Travmatologiya Kafedrasında Tibbdə Uzmanlıq təhsilini alıb.

Haqqında

Ortopediya-Travmatologiya, İdman həkimliyi və Fizioterapiya şöbəsinin müdiri Elviz Qasımov.

ELMİ İŞLƏRİ:
1- 2006-cı ildə. Femur Başı Avaskulyar Nekrozunun KOR Dekompressiya Metodu ilə Qarşısının Alınması. Eksperimental çalışma.

2-2004-2005-ci illər. Prospective Randomised Multicentric Study of Fondaparinux-Na in Major Orthopaedic Surgeries.

3-2006-2007-ci illər. Prospective Randomised Multicentric Double Blind Study of Oral Anticoagulant Agent in Total Hip and Knee Joint Replacements.
Elmi işlərin hamısı Türkiyə Cümhuriyyətinin İstanbul şəhərində yerləşən Marmara Universitetində keçirilib.

2008-ci ildə “Enjeksiyon teknikleri el” kitabını dərc edib.

ELMİ JURNALLARDA DƏRC OLUNAN MƏQALƏLƏR

1– Gasimov E.I. Combination of Luque Instrumentation with Polyaxial screws in the treatment of Myelomeningocele Kyphosis. Journal of Spinal Disorders and Techniques America 2008 May Volume 21 №3
2- Qasımov E.İ.: Kor dekompressiyadan sonra kortikosteroidlərin bud sümüyü başına təsirinin eksperimental şəraitdə dəyərləndirilməsi Sağlamlıq. 7 (2009).
3- Qasımov E.İ.: Dovşanlarda yaradılan bud sümüyü başının avaskulyar nekrozunun histopatoloji dəyərləndirilməsi Cərrahiyyə. 2 (22) (2010).
4- Qasımov E.İ.: Kor dekompressıya ilə bud sümüyü başının avaskulyar nekrozunun eksperimentdə mualicəsi Azərbaycan Ortopediya Və Travmatologiya Jurnalı 1 (2010).
5- Qasımov E.İ.: УMEНЬШЕНИЕ РИСКА КОРТИКОСТЕРОИД- ИНДУЦИРОВАННОГО ABAСКУЛЯPНОГО НЕКРОЗA ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ METOДOM CORE-ДEKOMПPЕССИИ.(Экспериментальное исследование). ВРАЧ-АСПИРАНТ. 2010,№ 6.2(43)
6- Qasımov E.İ.: Steroide bağlı femur başı avasküler nekrozunun kor dekompresyonla önlenmesi. Acta Orthopaedica et Traumalologica Turcica, 2007 Cilt 41, Suppl.3
7- Qasımov E.İ.: Dovşanlarda bud sümüyü başının avaskulyar nekrozunun patohistoloji dəyərləndirilməsi Sağlamlıq. 6 (2009).

ÜZV OLDUĞU TƏŞKİLATLAR:

1-EUROSPINE MEMBERSHİP
2-AMERİCAN ACADEMY OF ORTHOPAEDİC SURGEONS (AAOS)
3-TOTBİD (TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİLİMSEL DERNEĞİ)
4-NORTH AMERİCAN SPINE SOCİETY (NASS)
5-AO SPINE MEMBERSHİP
6-AZƏRBAYCAN ORTOPEDİYA VƏ TRAVMATOLOGİYA ASSOSİASİYASI.

Dəfələrlə yerli və xarici konfranslarda və toplantılarda iştirak edib.

Hal-hazırda Mərkəzi Klinik Xəstəxanada həkim Travmatoloq-Ortoped, İdman həkimliyi və Fizioterapiya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.

Samaje Perine Jersey