Dr. Roman Süleymanov

Dr. Roman Süleymanov
Təhsil

2001-2007 Azərbaycan Tibb Universiteti, Müalicə işi fakultəsi, Azərbaycan, Bakı

İnternatura (2007-2008) Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu, Rentgenoloq, Azərbaycan, Bakı

Haqqında

Dr. Roman Süleymanov – Radioloq

İştirak etdiyi təlimlər:

(2008-2009) Ege Universiteti, Toraks Radyolojisi ve Multislice BT, Türkiyə

(2009) Ege Universiteti, Kas-iskelet radyolojisi, Türkiyə

(08.06.2007) Simens Medical Solutions, MAGNETOM – Avanto MR systems

(16.03.2011) Girişimsel Radyoloji Derneği, Girişimsel Radyoloji, KT və USM altında, Türkiyə

Samaje Perine Jersey