Dos. PhD Dr. Nigar Sultanova

Dos. PhD Dr. Nigar Sultanova
Təhsil

1990-ci ildə Moskva Tibbi Stomatologiya Universitetinə daxil olub. 1995-ci ildə ATU-nu bitirib. 1995-1997-ci illərdə ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasında klinik ordinaturanı keçib. 1998-2000 ildə həmin kafedrada aspiranturanı keçərək, “Burunun posttravmatik deformasiyaları ilə olan xəstələrin müalicəsinin planlaşdırılmasına kompleks yanaşma” adlı dissertasiyasını müdafiə edib və tibb elmləri namizədi adını alıb. 2000-ci ildə ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasında assistent vəzifəsinə seçilib. 2003-2004-cü illərdə İstanbul şəhərində Avropa rekonstruktiv, estetik plastik cərrahlar cəmiyyətinin (EURAPS) proqramı çərçivəsində ONEP Plastik Cərrahi Elmi İnstitutunda ixtisasartırma keçib (elmi rəhbər Onur Erol). 2012-ci ildə ildə ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasında dosent vəzifəsinə seçilib.
1999-cu ildən Avropa antropoloqlar cəmiyyətinin (EAA) üzvüdür. 2000-ci ildən Beynəlxalq Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi cəmiyyətinin (İAOMS) üzvüdür. 2007-ci ildən Azərbaycan plastik cərrahlar cəmiyyətinin (PCIB) üzvüdür. 2008-ci ildən Rusiya rekonstruktiv, estetik plastik cərrahlar cəmiyyətinin (SPRAS) üzvüdür. 2009-ci ildən Beynəlxalq estetik plastik cərrahlar cəmiyyətinin (İSAPS) üzvüdür. 2010-ci ildən Beynəlxalq rekonstruktiv, estetik plastik cərrahlar cəmiyyətinin (İPRAS) üzvüdür.
Beynəlxalq konfransların, konqreslərin və ixtisasartırma kurslarının daimi iştirakçısıdır. Rekonstruktiv və estetik plastik cərrahiyyəsinə, üz-çənə cərrahiyyəsinə və antropologiya aid 33 sertifikatı, 27 çap olunmuş elmi işi (1iş PUBmed-də), 1 səmərələşdirici təklifi var.

Haqqında

Dosent. Tibb elmləri namizədi.

Son 10 ildə çap olunmuş elmi işlərinin siyahısı:

1. Бабаев Т.А., Султанова Н.Н. Ринопластика – новые концепции. Журнал “Sağlamlıq”, 2000, №3, c.26-30.
2. Султанова Н.Н. Способ профилактики нарушения носового клапана при реконструктивных операциях носа. Рационализаторское предложение №394, выд. АМУ от 30.06.2000.
3. N.N.Sultanova, T.A.Babayev. New method for prevention of nose valve complications during reconstruction rhinoplasty. Maxillofacial Surgery and Stomatology Conference of Caspian Countries. Tbilisi, 2000, p.6.
4. Sultanova N.N. Comparison of seven out of nine Neoclassical canons facial proportion with the normal date of azerbaijan population. Maxillofacial Surgery and Stomatology Conference of Caspian Countries. Tbilisi, 2000, p.14.
5. Султанова Н.Н. Антропометрические данные головы и лица азербайджанцев. Azərbaycan Tibb jurnalı, 2000, № 3, c.80-84.
6. Султанова Н.Н. Комплексный подход к планированию и лечению больных с посттравматической деформацией носа. Автореферат кандидатской диссертации, 2000.
7. L.G.Farkas, M.J.Katic, C.R.Forrest, N.N. Sultanova. International Anthropometric study of Facial Morphology in Various Ethnic Groups/Races. The Journal of Craniofacial Surgery. Vol.16, №4, July 2005, P.616-646.
8. Sultanova N.N. Нарушение носового клапана. Əziz Əliyevin110 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı 2007, s.342-343.
9. Sultanova N.N. Rinoplastikada “Spreader graft” ehemiyyeti. I. Türkiye – Azerbaycan Plastik Cerrahi Günleri. Baku 2008, p. 52-53.
10. Султанова Н.Н. Применение «турецкого лакомства» при устранении седловидной деформации носа. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. Приложение 2008, с. 134.
11. Султанова Н.Н. Роль антропометрического метода обследования при подготовке больных к вторичной ринохейлопластике. Материалы III Всероссийской научно- практической конференции: «Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы лечения», Москва 2009, с. 269-271.
12. Sultanova N.N. Симультантные операции в реконструктивной и эстетической хирургии лица. Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 ilik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı 2010, s.397-398.
13. Sultanova N.N. Extracorporal septoplasty for the severe septum deformity. IV International Congress of Iranian Society of oral maxillo-facial surgeons. Iran,Tehran 2010, p.46-47.
14. Султанова Н.Н. Экстракорпоральная септопластика в сочетании с «турецким лакомством». Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. Приложение 2010, с. 100-101.
15. Sultanova N.N. Экстракорпоральная реконструкция перегородки носа в ходе вторичной ринохейлопластики. Saqlamlıq №8, 2010, s.65-70.
16. Sultanova N.N. Антропометрическое обследование черепно-лицевого комплекса различных этнических групп. Azərbaycan Tibb Jurnalı №1, 2011, s.94-99.
17. Sultanova N. N. Симультантный подход к устранению деформации средней зоны лица у пациентов с экзофтальмом. Oftalmologiya elmi-praktik jurnalı №2 (6), 2011, s. 94-98.
18. Sultanova N. N. Эффективность восстановления внутреннего носового клапана при использовании “расширяющего аутолоскута” в ходе первичной ринопластики. Cərrahiyyə jurnalı №4, 2012, s.67-70.
19. Султанова Н.Н. Индексы пропорций лица при обследовании пациентов с деформацией носа на фоне экзофтальма. III Национальный конгресс. Пластическая хирургия. Москва 2013, с. 134-135.
20. Rəhimov Ç.R., Sultanova N. N.Burun sümüklərinin sınıqlarının diaqnostika və müalicə alqoritmi.Tədris vəsaiti,Bakı,2014.
21. Sultanova N.N. Üz-çənə nahiyəsinin anomaliya və deformasiyalarının diaqnostikasında antropometriya. Tədris vəsaiti, Bakı, 2014.
22. The role of proportional indexes at elimination deformity of midface. III Azərbaijan Plastic Surgery Days. ISAPS Reconstructive and Aesthetic Surgery course. Azerbaijan, Baku, May 31-June 1, 2014

İştirak etdiyi ixtisasartırma kursları:

Postgraduate Education in Plastic Surgery, Plastic Surgery Science Institute
Turkey, Istanbul, 2003 – 2004

International Advanced Course for Rhinoseptoplasty.
Russia, Moscow, 25-26 October, 2002

International Advanced Course for Aesthetic Plastic Surgery
Russia, Moscow, 5-6 June, 2003

International Advanced Course for Rhinoseptoplasty.
Russia, Moscow, 4-5 June, 2004

Advanced training course: “Modern injection techniques of aesthetic surgery – Restylane, Dysport, Botox”
Russia, Moscow, 16-24 December, 2006

Human Cadaver Dissection Courses: Aesthetic Surgery of Face.
Austria, Vienna, 24-25 March, 2007

15-th Stuttgart Advanced Course for Functional & Aesthetic Rhinoplasty 2007,
Germany, Stuttgart, 20-22 June, 2007

ISAPS Instructional course on Aesthetic Plastic Surgery
Russia, Yekaterinburg, 5-7 June, 2008

17-th Stuttgart Advanced Course for Functional & Aesthetic Rhinoplasty 2009,
Germany, Stuttgart, 22-24 April, 2009

Материалы III Всероссийской научно- практической конференции: «Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы лечения», Россия, Москва, 25-27 Мая 2009

ISAPS 1-th International Eurasian Aesthetic Surgery course
Turkey, Istanbul, 19-22 June, 2009

ISAPS 2-nd International Eurasian Aesthetic Surgery course
Turkey, Istanbul, 17-20 June, 2010

VIII Videocorso “The Italian way to Facial Plastic Surgery”
“Chirurgia Endoscopica Naso-Sinusale”
Italy, Rome, 11-16 October, 2010

19-th Stuttgart Advanced Course for Functional & Aesthetic Rhinoplasty,
Germany, Stuttgart, 22-24 April, 2011

ISAPS 2-nd International Eurasian Aesthetic Surgery course
Turkey, Istanbul, 24-26 June, 2011

20-th Stuttgart Advanced Course for Functional & Aesthetic Rhinoplasty,
Germany, Stuttgart, 18-20 April, 2012

AOCMF Principles Course. Azerbaijan, Baku, 16-18 Mart, 2013

22-th Stuttgart Advanced Course for Functional & Aesthetic Rhinoplasty,
Germany, Stuttgart, 25-27 February, 2014

The second ST. PETERSBURG Live Surgery & Injections Course. Advanced Rhinoplasty Otoplasty and Facial Contouring. Russia, St.Petersburg, 24-26 October,2014.

İştirak etdiyi konfranslar:

10-th EURAPS Annual Meeting
Spain, Madrid, 20-22 May, 1999

IV-th International Anthropologist Congress
Czech Republic, Prague and Humpolec, August 31 – September 4, 1999

IV Russian Society of Reconstructive & Aesthetic Plastic Surgery International Congress
Russia, Yaroslavl, 8-11 June, 2003

30-th Turkish Society of Reconstructive & Aesthetic Plastic Surgery International Congress
Turkey, Samsun, 14-17 Ekim, 2003

15-th EURAPS Annual Meeting
Italy, Genoa, 27-29 May, 2004

I. Turkey-Azerbaijan Plastic Surgery Days
Azerbaijan, Baku, 11-12 May, 2008

30-th Turkish Society of Reconstructive & Aesthetic Plastic Surgery International Congress
Turkey, Antalya, 14-17 October, 2008

6-th International Congress of Oral and Maxillo-facial Surgery
Iran, Tehran, 9-11 June, 2010

III Национальный конгресс. Пластическая хирургия. Россия, Москва, 11-13 декабря, 2013

Samaje Perine Jersey