PhD Dr. Azər Hümmətov

PhD Dr. Azər Hümmətov
Təhsil

1994-2000-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin II müalicə-profilaktika fakültəsində təhsil almışdır.
2000-2001-ci illərdə M.Nağıyev adına Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasında internatura keçmişdir.

Haqqında

Dr. Azər Hümmətov – Ümumi cərrah.

İştirak etdiyi kurslar.

2010-cu ildə Laparoskopik cərrahiyyə, Ankara Universiteti Tibb fakültəsi, genel cerrahi bilim dalı.

2010-cu ildə Tiroid ultrasonoqrafi və ince iğne aspirasyon biopsi (Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalı, Ankara Tip Fakultesi)

2010-cu ildə Jinekoloji laparoskopik cerrahiyye (Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Egitim ve Araştırma hastanesi, Ankara)

2011-ci ildə Anal Fizyoliji ve pelvik taban hastalıkları (XIII Ulusal kolon ve Rektum cerrahisi konqresi, Antalya)

2012-ci ildə Laparoskopik kolesistektomi (Kafkas Universitesi Tip Fakultesi, Kars)

2012-ci ildə Tiroid ve Kolon hastalıkları konusunda gozlemçi (Ankara Üniversitesi Tip fakultesi)

2012-ci ildə Poliklinikde ayaktan hasta takibi işlemleri, tiroid ultrasonoqrafi ve ince iğne biyopsi (Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim bilim dalı)

2012-ci ildə Ginekoloji ameliyatlarida gozlemci (Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Egitim ve Araştırma hastanesi, Ankara)

2012-ci ildə Endorectal ultrasonography (ERVS) – Endoanal ultrasonography (EAVS). İstanbul, Türkiyə

2012-ci ildə Thyroid ultrasonography and sonography guided surgical and invasive techniques. İstanbul, Türkiyə

2013-ü ildə 1 ay İstanbul Universiteti İstanbul Tip fakultəsi endokrin cərrahiyyə bölümü kursu.

2014-cü ildə Avstriyanın Salzburq şəhərində keçirilən `Cərrahiyyə` ixtisası üzrə 1 həftəlik kurs.

Elmi dərəcələri və dissertasiyalarının adları.

2010-cu ildə Tibb üzrə Fəlsəfə doktoru adını almışdır.
Residiv mürəkkəb pararektal fistullerın diaqnostikası və cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması, Bakı

2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində tibb xidməti rəisi işləmişdir.

2003-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin I cərrahi xəstəliklər kafedrasında baş laborant olaraq fəaliyyət göstərmişdir.

Əsas elmi praktik fəaliyyət sahələri.

Tiroid cərrahiyyəsi, cərrahi və terapevtik koloproktologiya, laparoskopik cərrahiyyə, ümumi və onkoloji cərrahiyyə

Çap olunmuş dərslik və dərs vəsaitləri.

1. Abbasov A.H, Hümmətov A.F, Bayramov N.Y. Qalxanabənzər vəzin xəstəlikləri Bakı, Təbib, səh.148,2012

Hazırladığı mühazirələr.

1. Qalxanabənzər vəzinin xəstəlikləri
2. Qalxanabənzər ətraf vəzinin xəstəlikləri

Çap olunmuş məqalələri.

1. Sultanov H.A., Hümmətov A.F., Əliyev E.A. Mürəkkəb pararektal fistulların residivlərinin səbəbləri və profilaktikası Sağlamlıq. 2005. №8 səh.49-52

2. Гумматов А.Ф., Султанов Г.А.,Алиев Э.А.,Гасымов Э.М. Улучшение результатовлечения сложных параректальных свишей. Проблемы колопроктологии №9.Москва.2006,с.87-90

3. Hümmətov A.F., Sultanov H.A.,Əliyev E.A.,Tağıyev S.Y Mürəkkəb pararektal fistulların xaric edilməsindən sonra prarektal yaraların müalicəsi. Cərrahiyyə, 2007, №1(9) səh11-14

4. Hümmətov A.F., Sultanov H.A., Əliyev E.A. Düz bağırsaq fistullarının diaqnostikasında kontrastlı endorektal ultrasonoqrafiyanın əhəmiyyəti Azərbaycan Tibb Jurnalı. 2007.№4 səh.76-78

5. Гумматов А.Ф., Султанов Г.А., Алиев Э.А., Аббасов А.Г. Улучшение результатов диагностика и хирургического лечения сложных рецидивных свишей. Kardiologiya and İntertal Medicine Tbilisi 2009, №1-2, s.60-65

6. Hümmətov A.F.,Sultanov H.A., Əliyev E.A., Bayramov R.B., Abbasov A.H. Mürəkkəb pararektal fistulların diaqnostikası və müalicəsi.

7. Hümmətov A.F., Abbasov A.H., Qapaqov F.M. Düyünlü urun diaqnostikasında Nazik iynəli aspirasion biopsiynın əhəmiyyəti. Cərrahiyyə 2010, №4 (249) səh.51-54

Çap olunmuş tezisləri.

1. Hummatov A.F., Sultanov H.A., Aliyev E.A The causes and prophylactics of complicated pararektal fistula recurrence /VIII International Euroasian Congress of Surgeons and Gastreonterologists. Abstracts. Tbilisi. 2005.-p.87

2. Sultanov H.A., Aliyev E.A., Abbasov.A.H, Hummatov A.F. Estimtion of results of perianal fistula treatment /VII International Euroasian Congress of Surgeons and Gastroenterologists.Abstracats.Tbilisi.2005.-p.87.

3. Hümmətov A.F., Sultanov H.A., Əliyev E.A. Mürəkkəb pararektal fistulların cərrahi mualicəsinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi. Əməkdar elm xadimi Şamil Bəşir oğlu Quliyevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransın materialları Bakı. 2006. səh.95-96

4. Султанов Г.А., Алиев Э.А., Аббасов А.Г., Гумматов А.Ф. Иссечение анальной фистулы с закрытием внутреннего отверстия функциональные и маноиетрические резултаты /Актуфльные вопросы колопроктологии. Материалы втрого сьезда колопроктологов России с международным участием.Уфа.2007.с.106

5. A.Abbasov, A.Hummatov Splenektomi olunmuş hastalarda dalak dokusunun autotransplantasiyasi PB-411www.uck2012.org

6. A.Qeybulla, A.Hummatov The effect on new treatment complex on external respiratory function of early postoperative period in esophagoplasty PB-790 www.uck2012.org

7. E.Aliyev, H.Sultanov, A.Hummatov, Abbas Abbasov P 21Aralığın doğuşdan sonar yaralanmasının cerrahi tedavisi XIII Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2011 səh.256

8. A.Hümmətov, A.Abbasov Çox düyünlü zobla bağlı total və subtotal tiroidektomiya əməliyyatlarının erkən ağırlaşmalarının müqayisəsi /Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.106

9. A.Abbasov, A.Hümmətov Qreyves zobu və müştərək düyünlü zob zamanı strumektomiyanın nəticələrinə təsir edən amillər Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.108

10. Aydınova P.R.,Əliyev E.A., İmanova S.S., Hümmətov A.F Anal fistulların müalicəsində kəsici setonun tətbiqi Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.70

11. Гасымов Э.М., Багиров Г.С., Гумматов А.Ф Применение крупноячеистых облегченных имплантов, с целью предупреждения риска рецидивов грыж, в результате эффекта рубцового сморщивания эндопротезов в отдаленном послеоперационном периоде Prof. Həsən Abbas oğlu Sultanovun 80 İllik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012 səh.21

Çıxış etdiyi yerli və xarici konqreslər.

2006-cı ildə IX Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı

2007-ci ildə The modern aspects of treatment with hepatoprotectors in gastroenterology practice,Bakı

2008-ci ildə XI Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresi, Bakı

2009-cu ildə İ.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans.

15.05.2012-ci ildə H.A.Sultanovun 80 illik yubiley Konfransı.

İştirak etdiyi xarici konqreslər.

2009-cu ildə I сьезд колопроктологов СНГ Ташкент 22-23 октябр 2009

2010-cu ildə IV Çukurova kolo-proktoloji Stoma-Terapi Sempozyumu 15-17 aprel, Adana 2010

2010cu ildə 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. Ankara, 26-29 may 2010

2011-ci ildə XIII Ulusal Kolon ve Rektum Cerraaahisi Konqresi 18-22 may Antalya 2011

2012-ci ildə Laparoskopik kolesistektomi kursu toplantısı Kars 27-28 aprel 2012

2012-ci ildə XVI Annual Meeting of the European Society of Surgery, 22-24.11.2012, Istanbul, Turkey

İxtiralar və səmərələşdirici təklifləri.

1. Hidrofil məlhəm əsası və onun alınma üsulu Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə dövlət komitəsi İ 20090141 20.06.2009

Üzvü olduğu cəmiyyətlər.

1.Türk Cərrahi Dərnəyi.
2.Türk Endokrinoloji Cerrahi Dərnəyi

Samaje Perine Jersey