Arzu Rzayeva

Təhsil

1. İbtidai Təhsilin metodikası və pedaqoqikası
2. Pedaqoq-psixoloq.Klinik psixoloq

Haqqında

Uşaq psixoloqu, Arzu Rzayeva əqli geri, psixomator və nitq ləngiməsi, sensor pozulmaları olan,minimal beyin disfunksiyası, Asperger sindromu, Autizm sindromu, sosial adaptasiya pozğunluğu sindromu, posttravmatik, və s. kimi sindromlu uşaqlarla iş təcrübəsinə malikdir.

Samaje Perine Jersey