: Biyokimyəvi analizlər

Yalnız
Abunəçilər
üçün

20%
Abunəçi ol

Bu kart sahibinə endirim hüququ verir.

(012) 409 10 09

Endirim haqqında

20 % Endirim

 • Ümumi zülal
 • ALAT
 • ASAT
 • Qələvi fosfataza (ALP)
 • γ-QQT
 • LDH
 • Turş Fosfataza
 • Pankreatik amilaza
 • α-Amilaza (AMYL)
 • Lipaza
 • Albumin (ALB)
 • HDL
 • Xolesterin (CHOL)
 • Triqliseridlər (TRİG)
 • Kreatinin (CREA)
 • Kreatinin klirensi
 • Sidik cövhəri (UREA)
 • Sidik turşusu (URİC)
 • Dəmir (Fe)
 • Kalsium (Ca)
 • Natrium (Na)
 • Kalium (K)
 • Xlor (Cl)
 • Fosfor (P)
 • Maqnezium (Mg)
 • Kreatinin sidikdə (sutkalıq)
 • α-Amilaza sidikdə
 • ASO Antistreptolizin – O
 • CRP C-reaktiv zülal
 • RF Revmatoid faktor
 • Lipid spektri (Xolesterin, Triqliseridlər, HDL, LDL, VLDL)
 • Ferritin

Avrasiya Hospital

Avrasiya Hospital

. r-nu.

Türkiyə, Rusiya və Almaniyada yüksək ixtisas almış həkim kollektivi və gülərüz personalımızla xidmətinizdəyik.

Ü: Ak. Həsən Əliyev küç. 15
T: +994 (12) 1116
E: hospital@avrasiya.az

Samaje Perine Jersey