: Biyokimyəvi analizlər

Yalnız
Abunəçilər
üçün

10%
Abunəçi ol

Bu kart sahibinə endirim hüququ verir.

(012) 409 10 09

Endirim haqqında

10 % Endirim

 • Ümumi zülal
 • ALAT
 • ASAT
 • Qələvi fosfataza (ALP)
 • γ-QQT
 • LDH
 • Turş Fosfataza
 • Pankreatik amilaza
 • α-Amilaza (AMYL)
 • Lipaza
 • Albumin (ALB)
 • HDL
 • Xolesterin (CHOL)
 • Triqliseridlər (TRİG)
 • Kreatinin (CREA)
 • Kreatinin klirensi
 • Sidik cövhəri (UREA)
 • Sidik turşusu (URİC)
 • Dəmir (Fe)
 • Kalsium (Ca)
 • Natrium (Na)
 • Kalium (K)
 • Xlor (Cl)
 • Fosfor (P)
 • Maqnezium (Mg)
 • Kreatinin sidikdə (sutkalıq)
 • α-Amilaza sidikdə
 • ASO Antistreptolizin – O
 • CRP C-reaktiv zülal
 • RF Revmatoid faktor
 • Lipid spektri (Xolesterin, Triqliseridlər, HDL, LDL, VLDL)
 • Ferritin

Tusi Klinika

Tusi Klinika

N. Tusi adına Klinika geniş profilli müalicə – diaqnostika müəssisəsi olub poliklinika və stasionar şöbələrindən ibarətdir. Klinikanın instrumental diaqnostika bölməsi ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.

Ünvan: Zərdabi küç. 53,
Bakı, Azərbaycan, AZ1009
Tel: 431 35 31 | 433 66 84/87/89/91
(+99450)208 02 55(+99412)4313531
Faks: 430-85-27

Samaje Perine Jersey