Kart sahibi ol

card
Bu kart sahibinə endirim hüququ verir.
Endirimdəm faydalanmaq üçün kart Doctormapla partyorluq edən tibb müəssisələrinə təqdim edilir.
Kart sahibi

Kartın istifadəçiləri

əlavə etmək çıxarmaq

  Müqavilə ilə taniş oldum, şərtləri ilə razıyam

Abunə kartı aşağıda göstərilən müəssisələrdə keçərlidir